رفتار با سالمندان..سالمندان شرق تهران..رفتار با سالمندان..سالمندان شرق تهران..

دوشنبه ۱۴ام خرداد ۱۳۹۷

سالمندان نارون

مراعات خلقیات سالمندان را بکنیم.

 

هنگام بیماری والدین بیمار با سایر خواهر

 

برادران هماهنگ باشیم.

 

به جای ترحم به سالمندان احترام بگذاریم.

 

سالمندان را به خودمان وابسته نکنیم.

 

حرمت سالمندان را در همه حال نگهداریم.

 

 

 

دسته ها : Uncategorized,
برچسب ها : #آسایشگاه سالمندان نارون,#آسایشگاه شرق تهران,#رفتار با سالمندان,